DE IJSBEER
Voor de oost-kust van Groenland drijft een brede gordel poolijs. Dit ijs, afkomstig van de Noorderlijke IJszee, wordt door de sterke poolstromingen en de wind langs kust voortgedreven. Het schuift richting het zuiden, nog voorbij Kaap Farvel, het meest zuidelijke punt van Groenland. Langs de kust mengt het poolijs zich met gletsjerijs en winterijs, ijs dat aan de kust wordt gevormd. Dit is het ideale biotoop van de ijsbeer, die de voorkeur geeft aan gebieden met open water en veel drijfijs. Bovendien leeft in dit gebied ook de ringelrob, zijn meest begeerde buit.

Zijn indrukwekkende grootte en kracht maken van dit edele roofdier het trotse symbool van de noordelijke ijswereld. De ijsbeer behoort niet tot de dagelijkse kost van de Eskimo. Het betekent voor de jager een grote uitdaging zich met hem te meten in list en behendigheid. Een ijsbeer doden brengt aanzien. Vroeger eiste het doden van de ijsbeer nog meer moed en durf: men moest op sluwe, behendige manier het dier zo dicht mogelijk besluipen om het dan met pijl of speer dodelijk te treffen. Het geweer laat toe vanop een grote afstand te doden. De Pooleskimo's maken nog kleren uit ijsbeervel. De Eskimo's uit het oosten verkopen het in de dorpswinkel.

Het mannetje weegt in normale omstandigheden zo'n 500 kilogram, het wijfje 300 kilogram. Een ijsbeer kan tot 2,5 meter groot worden, uitzonderlijk zelfs 3 meter. De pels kan varieren van in-wit tot geelachtig, strogeel, grijs of zelfs lichtbruin, wat afhankelijk is van het jaargetijde, voedselsituatie en leeftijd. De paartijd vindt plaats van midden maart tot midden april. Het drachtige wijfje gaat in de herfst aan land en nestelt er zich in een sneeuwhol. Daar houdt ze een oppervlakkige winterslaap, met licht verminderde lichaamstemperatuur, pols- en ademfrequentie. De draagtijd duurt 8 maanden. Het mannetje en het niet-drachtige wijfje blijven de hele winter actief. Ze trekken het hele jaar door, op zoek naar open water en voedsel. Alleen bij te hevige sneeuwstormen en te felle rukwinden zoeken ze beschutting tussen de rotsen aan de kust.

Klik hier voor: De sledehond
                      Andere dieren