De civilisatie

Civilisatie in de jaren '50
De gevolgen
Een menswaardiger bestaan
Te snel proces
Sermiligaaq

Civilisatie in de jaren '50
De bevolking aan de zuidwestkust heeft zich weliswaar sedert eeuwen met Europeanen vermengd, maar heeft toch grotendeels zijn eigen cultuur en levenswijze behouden. Als een vloedgolf bereikt de westelijke civilisatie de westkust van Groenland in de jaren '50. Er worden straten en havens aangelegd en woningen en moderne visfabrieken gebouwd. Steeds meer Groenlanders worden industriearbeider. Flatgebouwen met vijf verdiepingen worden hun nieuwe iglo. Omdat de Groenlanders geen opleiding hebben genoten, komen meer en meer Deense vaklui naar het land. Ze krijgen hogere functies en verdienen meer geld. Kortom: het land kent in korte tijd zichzelf niet meer. 'Civilisatie' is een gevaarlijk fenomeen als het te abrupt een volk overspoelt.

De gevolgen
De civilisatie bracht de motorboot en het geweer om de jacht te vergemakkelijken, maar een motorboot is duur, heeft dure benzine nodig en bovendien kan deze stuk gaan. De sledehonden hebben plaats gemaakt voor het snowmobiel, waar veel ongelukken mee gebeuren. Westerlijke verlokkingen als sigaretten, alcohol, frisdrank en andere zoetigheden ondermijnen de gezondheid van de eskimo's. Vooral alcohol is in Groenland een groot probleem. De Eskimo's voelen zich niet meer in hun veel zitten, weten niet meer waar ze thuishoren en grijpen naar de alcohol. Ook groeit de criminaliteit. Een ander probleem is de afvalberg. 's Zomers is Sermiligaaq één grote vuilnisbelt. De Eskimo's hebben de gewoonte alles wat ze niet meer kunnen gebruiken eenvoudig weg te gooien, waar ze ook staan of gaan. De afvalberg zal ook niet snel slinken, want de lage temperaturen reduceren  de werking van bacterien. 's Winters worden de verroeste tonnen, blikken, flessen, spuitbussen, resten plastic etc. bedekt met een dikke witte sneeuwlaag. Vóór de Europeanen de zegen van de beschaving brachten, stelden er zich geen afvalprobleem: de afval was zuiver organisch en de natuur zorgde voor een natuurlijke afbraak in de loop der tijden. Daarnaast nemen materialisme, klassedenken en individualisme nemen toe. Ook hadden de Eskimo's vroeger geen tijdsbesef. Wanneer iemand honger had, at hij en wanneer iemand moe was, sliep hij zolang als hij wilde.
Nu dienen de Eskimo's stipt op tijd op werk te verschijnen, zo laat pauze te houden en zo laat weer naar huis te gaan. Steeds meer Eskimo's krijgen last van psychische problemen.

Terug naar begin

Een menswaardiger bestaan
Velen zijn van mening dat de Eskimo's hun primitieve leven zouden moeten verder leiden. Het zou echter verkeerd zijn de vroegere leefwijze van de mensen in het hoge noorden te verheerlijken en ondertussen de ogen te sluiten voor de vele ontberingen, ziektes, hongersnoden, en de tragedie van een al te vroege dood, waarmee deze mensen eeuwenlang te kampen hadden. Vraag je de tegenwoordige Eskimo of hij weer zou willen leven zoals zijn voorvader, kan komt er zeker een negatief antwoord. Feit is dat ook voor deze mensen door meer materieel bezit, onderwijs, betere geneeskundige verzorging, een hogere levensduur en staatssteun in nood, het bestaan menswaardiger kan worden.

Te snel proces
De intrede van de beschaving in het Noorden was echter geen langzaam proces dat de inheemse bewoners de kans gaf harmonisch mee te groeien. De niet te bevredigen drang en het ongeduld van de blanken om de natuur aan zich te onderwerpen had enorme consequenties voor Arctica.

Sermiligaaq
Waar de verstedelijking het grootst is, manifesteert het verval zich het duidelijkst. In de dorpgemeenschap Sermiligaaq is de samenleving nog relatief gezond. De bewoners kwamen er wel in contact met allerlei westerse producten en technische nieuwigheden, maar ze bleven tot vandaag trouw aan hun traditionele rol van 'jager'. Bij de jongeren is echter wel een groeiende onzekerheid vast te stellen.

Terug naar begin